شرکت بیمه سینا، بازار محور، توسعه مدار و یاد گیرنده، جزء سه شرکت برتر صنعت بیمه کشور، فعال در منطقه و معتبر در سطح جهانی است.